עבודה

פיטורין בהריון

סעיף 9 לחוק עבודת נשים אוסר על המעביד לפטר עובדת בהריון ובתנאי שהעובדת עבדה 6 חודשים ויותר אצל מעסיקה. פיטורי עובדת בהריון, בחופשת לידה או כשישים ימים שלאחר חופשת הלידה תותר רק באישורו של הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.יצוין כי ההגנה מפני פיטורין בהריון חלה גם כאשר המעסיק לא ידע שהעובדת בהריון (חובת ההודעה למעסיק חלה על העובדת מחודש חמישי ואילך). החובה לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון העובדת מעל ל- 6 חודשים חלה בכל מצבגם אם נראה שאין קשר בין הפיטורים להריון.

תהליך מימוש הזכות מצד העובדת

פיטורי עובדת בהריון כאמור, ללא היתר, בטלים מעיקרם והעובדת תהיה רשאית לנקוט בצעדים הבאים:

  • להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת הממונה במשרד התמ"ת.
  • לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן העובדת היתה זכאית כאילו ולא פוטרה.
תהליך מימוש הזכות לפיטורין מטעם המעסיק

מעסיק שמעוניין לפטר עובדת בהריון, בחופשת לידה או שישים יום מתום החופשה, יהיה עליו לקבל את אישור הממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת, נטל ההוכחה כי הפיטורין נעשו ללא קשר להריון יוטל על המעסיק. לאחר פנייתו של המעסיק לבקשת פיטורין בהריון, ישלח משרד התמ"ת הודעה לעובדת על פתיחת ההליך. לאחר שליחת הבקשה יקבל המעסיק זימון לחקירה ולאחר מכן תקבל העובדת זימון גם כן. חקירה זו מבוצעת על ידי מפקח מטעם הממונה על עבודת נשים ואלו יירשמו בפרוטוקול. בהתאם לסעיף 13 ד' לחוק עבודת נשים, צד שאינו מסכים עם החלטת הממונה על חוק עבודת נשים רשאי לערער על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום שהגיעה החלטת הממונה.

חקיקה וקישורים רלוונטיים:

סעיף 9א' לחוק עבודת נשים 

סעיף 2 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

מדריך – שוויון הזדמנויות בעבודה

אתר משרד הכלכלה

לקביעת פגישה ללא התחייבות צרי קשר עם משרדנו!

pregnent_computer_c